Het Filosofisch Diner: Oude en nieuwe ongelijkheid

vuurwerk filosofie | 5 april, 19:00

 

Sinds halverwege de vorige eeuw is er veel aan gedaan om gelijke kansen te creëren voor alle Nederlanders. Maar alle goede bedoelingen ten spijt heeft dat voor een nieuwe ongelijkheid gezorgd, die bijzonder hardnekkig is. In een samenleving waar opleiding doorslaggevend is, sta je als vanzelf achter wanneer je geen goede diploma’s behaalt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En wat te doen als betere scholing niet tot betere kansen voor iedereen leidt? Zijn er dan andere oplossingen mogelijk? Tijdens Het Filosofisch Diner verklaart Kees Vuyk de nieuwe ongelijkheid en zoekt naar manieren om haar te bestrijden.

Over het Filosofisch Diner

Het Filosofisch Diner biedt verdieping op actuele kwesties. Tijdens het eten ga je in gesprek met je tafelgenoten. Zo leer je nieuwe mensen kennen, terwijl je blik op een specifieke vraag wordt verbreed of verdiept. Die wordt ingeleid door een deskundige spreker, die daarmee vragen opwerpt om tijdens het eten te bespreken. Bovendien eindigt het diner altijd met poëzie, spoken word of muziek, om uitdrukking te geven aan wat je minder goed in alledaagse woorden kunt vangen.

Het Filosofisch Diner is een initiatief van Vuurwerk Filosofie en vindt plaats op 5 april, inloop vanaf 18:30 in Café Midwest in Amsterdam.