Het Filosofisch Diner: Goed leven als aardbewoners

6 maart | 19:00u | Café Midwest, Amsterdam

We leven op de aarde maar vooral van de aarde. Het gedeelte van onze planeet dat wij mensen bewonen, vernietigen we. Kunnen we in vrede met de aarde en haar bewoners leven? Maar zeggen filosofen en dichters niet dat de aarde een jungle is van eten en gegeten worden? Michiel Korthals zal ingaan op de rol van biodiversiteit in bovengronds en ondergrond leven en daarbij een totaal andere opvatting van de aarde laten zien. Deze andere opvatting leert ons veel over de positieve betekenis van samenwerking en zorg.

Over het Filosofisch Diner

Het Filosofisch Diner biedt verdieping op actuele kwesties. Tijdens het eten ga je in gesprek met je tafelgenoten. Zo leer je nieuwe mensen kennen, terwijl je blik op een specifieke vraag wordt verbreed of verdiept. Die wordt ingeleid door een deskundige spreker, die daarmee vragen opwerpt om tijdens het eten te bespreken. Bovendien eindigt het diner altijd met poëzie, spoken word of muziek, om uitdrukking te geven aan wat je minder goed in alledaagse woorden kunt vangen.

Het Filosofisch Diner is een initiatief van Vuurwerk Filosofie en vindt plaats op 6 maart, inloop vanaf 18:30 in Café Midwest in Amsterdam.