Het Filosofisch Diner: de uitvinding van de Afrikaanse vrouw

vuurwerk filosofie | 7 december, 19:00

Hoe is onze beeldvorming over de Afrikaanse vrouw ontstaan? En waarom vormen we ons maatschappijbeeld door het in te delen in mannen en vrouwen? We zien vaak een projectie van onze eigen maatschappelijke structuren op samenlevingen die heel anders zijn ingericht. Afrikaanse vrouwelijke filosofen als Sophie Oluwole, Oyeronke Oyewumi en Ifi Amadiume laten zien dat het ook anders kan. Dat geeft ons zelf wellicht ook meer bewegingsvrijheid, zowel binnen visies op het vrouwbeeld als bij het loslaten van een binaire tegenstelling tussen man en vrouw.

Over het Filosofisch Diner

Het Filosofisch Diner biedt verdieping op actuele kwesties. Tijdens het eten ga je in gesprek met je tafelgenoten. Zo leer je nieuwe mensen kennen, terwijl je blik op een specifieke vraag wordt verbreed of verdiept. Die wordt ingeleid door een deskundige spreker, die daarmee vragen opwerpt om tijdens het eten te bespreken. Bovendien eindigt het diner altijd met poëzie, spoken word of muziek, om uitdrukking te geven aan wat je minder goed in alledaagse woorden kunt vangen.

Het Filosofisch Diner is een initiatief van Vuurwerk Filosofie en vindt plaats op 7 december, inloop vanaf 18:30 in Café Midwest in Amsterdam.