40 Dagen Wandelen

start 21 februari

Heb je zin in een wandeling met inhoud? Een wandeling waarin je samen met iemand anders praat over levensthema’s?

Holy Hub wil je daar, in de veertig dagen voorafgaand aan Pasen, graag bij op weg helpen.

Als je je opgeeft krijg je voor elke zondag in die periode (van 21 februari tot en met 11 april) een nieuwe email met daarin een kleine overdenking en een aantal gespreksstarters.

De overdenkingen zijn gemaakt naar aanleiding van een korte bijbeltekst die, volgens een rooster, door christenen over de hele wereld op de betreffende zondag worden gelezen. De thema’s zijn verrassend actueel. Ze gaan over vasten, over leren van woestijntijd, over geven, over je heilige ruimte schoonmaken, en nog veel meer.

Praktisch
Waar en wanneer je wandelt, dat bepaal je zelf. Wij bieden je de inhoud en een aantal gespreksvragen.

Nieuwe mensen leren kennen?
Je kunt gaan wandelen met een familielid, bekende of vriend. Maar misschien vind je het leuk om met een nieuw iemand de diepte in te gaan. Als je dat hieronder aangeeft, brengen wij je met iemand in contact. Je maakt daarna zelf afspraken over waar en wanneer.

Let op: hierbij gaan we er vanuit dat je uit (de omgeving van) Amsterdam komt.

Aanmelden voor de wandelingen

Als je je aanmeldt voor de wandelingen, ga je ermee akkoord dat we je onze wekelijkse nieuwsbrief sturen. Hiervoor kun je je natuurlijk altijd weer afmelden.

* indicates required
Wil je gekoppeld worden aan iemand?

Emmaus-wandelingen

Deze wandelingen zijn gebaseerd op de traditie van de Emmaus-wandelingen. Bij een Emmaüswandeling ga je twee aan twee wandelen. Al pratend ervaar je misschien iets van de onbekende derde die zich bij jullie voegt. Dit is wat er gebeurde in het verhaal van twee mannen die op weg naar hun woonplaats Emmaüs druk in gesprek waren over hun leven en alles wat er rond de dood van Jezus was gebeurd. De derde die zich op mysterieuze wijze bij hen voegt blijkt de opgestane Jezus te zijn en zijn verschijning zet alles in een ander licht. Je kunt het verhaal als je wil hier lezen.

Hoe ziet een Emmaus-wandeling eruit?

Start: Lees voorafgaand aan de wandeling de bijbeltekst en de bijbehorende overweging. Het werkt het best als je dat hardop doet, bijvoorbeeld omstebeurt. De bijgevoegde vragen kunnen helpen om richting te geven aan je eigen denkproces.

Onderweg: De Emmaüswandeling begint met twintig minuten lopen in stilte. Na die twintig minuten gaat de wandeling gewoon verder maar wordt de stilte doorbroken. Eerst mag de een vertellen waaraan hij of zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid.

De afsluiting: Sta aan het eind van de wandeling even stil bij wat je samen ervaren of ontvangen hebt onderweg. Bedank elkaar en geeft de ander een paar woorden van bemoediging mee. Neem als je thuis bent nog even de tijd om iets op te schrijven of op een andere manier je ervaring vast te leggen.