Vincent meets God:

Een cursus waar van Gogh, zijn kunst en het Goddelijke samenkomen.

Vincent van Gogh had een bewogen leven vol pieken en dalen. Op jonge leeftijd raakte hij gefascineerd door God en het christelijk geloof. Voordat hij zijn roeping in de schilderkunst vond, was hij onderwijzer, evangelist én hulpprediker geweest. Hij had vragen over het lijden, de zin van het bestaan en het Goddelijke. Dit komt allemaal terug in zijn kunst, maar ook in de brieven die hij aan zijn broer Theo schreef.

Tijdens de cursus gebruik jij je verbeeldingskracht. We lezen verschillende stukken uit de brieven van Vincent, kijken naar zijn schilderijen en etsen, lezen gedeelten uit de Bijbel en koppelen daaraan onze eigen vragen over het leven en spiritualiteit. Het open gesprek staat hierin centraal. Zo wordt Vincent in woord en beeld een gesprekspartner in jouw zoektocht naar het Goddelijke.

De drie thema’s

Tijdens de cursus worden er drie thema’s besproken:

  1. De schoonheid van het lijden
  2. Licht en duisternis
  3. God als kunstenaar

 

Praktisch

Deze cursus vindt plaats op donderdagen 28 oktober, 18 november en 9 december in de Noorderkerk in Amsterdam. Je kunt de cursus in zijn geheel voor € 25,- volgen of voor € 10,- een losse avond. Als afsluiting vindt er een gezamenlijk bezoek plaats aan het Van Gogh museum. De tijd en kosten worden overlegd. Meld je aan via dick.wolters@noorderkerk.nl

De cursus wordt gegeven door buurt-dominee Dick Wolters. Sinds juni is hij verbonden aan de Noorderkerk. Daarnaast is hij werkzaam bij de IZB, passie voor missie. Voortdurend zoekt hij naar het gesprek tussen Bijbel en onze post-christelijke samenleving, tussen God en tijdgenoten.