Cursus: Chakra’s en christelijke meditatie

Ontwikkeling in Menswording

 

De oosterse tradities van meditatie en de westerse christelijke tradities lijken misschien ver van elkaar te staan, maar in de praktijk gaan ze juist ook heel goed samen. En bij nader bestuderen kun je er van alles uit halen – mits dit bij je past – voor jouw persoonlijke ontwikkeling

In deze cursus ontdek je in acht avonden de samenhang tussen chakra’s en bronnen van christelijke spiritualiteit. Dit kan je op weg helpen in je zoektocht om te leven in verbondenheid met je ware zelf én de ander, vanuit de Bron van leven. We maken daarbij gebruik van verschillende chakra- en christelijke meditatieve werkvormen.

 

Wat kan ik verwachten?

Er zijn zeven chakra’s (lees hieronder meer) met zeven bijbehorende thema’s. Op de achtste (en laatste) avond komen al deze thema’s samen. Elke avond behandelen we een van die thema’s aan de hand van een stuk tekst. Daarover wisselen we ervaringen en indrukken uit. Daarna oefenen we met drie verschillende vormen van meditatie. Er is ruimte voor evaluatie in de vorm van bijvoorbeeld een gesprek, tekening of dansexpressie. De bijeenkomst eindigen we gezamenlijk met muziek, gebed of het zingen van een lied.
De toegepaste meditaties komen uit beide tradities, zoals stilte- , adem- ,lichaams- en kleurmeditaties; maar ook beeld-, dansante- en bewegingsmeditaties en labyrintmeditatie.

 

Wat zijn chakra's?

Het woord ‘chakra’, vertaalt uit het sanskriet, betekent letterlijk ‘wiel of schijf van licht.’ Chakra’s zijn centra van ronddraaiende wervelende energie van ons fijnstoffelijke lichaam, de aura. Door de aura wisselen we energie en informatie uit met onze omgeving. In de chakra’s wordt de levensenergie ontvangen, opgenomen en doorgegeven
Iedere chakra doet dit op zijn eigen lichamelijke, emotionele, psychische en geestelijk niveau. Er zijn zeven ‘hoofdchakra’s, waarvan er vijf de vorm hebben van een dubbele trechter.
Zij zijn vooral gelegen rond de wervelkolom, behalve de 1e of stuitchakra en de 7e of kruin- chakra die met een enkelvoudige trechtervorm respectievelijk naar beneden en naar boven gericht zijn.

Chakra’s en welbevinden

Chakra’s kunnen minder of meer open of gesloten zijn voor doorstroming van energie. Een goede doorstroming bevordert de gezondheid op het lichamelijke, emotionele, psychische en geestelijke niveau. Bij welbevinden gaan de verschillende chakra’s op een natuurlijke wijze open en dicht.
Bij ziekte en/of verstoring van de innerlijke balans kunnen herstelprocessen door verschillende vormen van chakratherapie en (meditatie)oefeningen geactiveerd worden.

Chakra’s en niveaus van bewustzijn

Chakra’s zijn ook energetische centra van verschillende bewustzijnsniveaus of dimensies van het wezen van de mens. De zeven chakra’s corresponderen met de zeven bewustzijnsniveaus die het onstoffelijke (de geest) en het stoffelijke (het lichaam) met elkaar verbinden. De bewustzijnsniveaus van de chakra’s zijn te ervaren op zowel het lichamelijke, het gevoelsmatige, het psychische als op het geestelijk/spirituele vlak. Aan tal van lichamelijke, gevoelsmatige, psychische en zelfs artistieke kwaliteiten van een mens is af te lezen hoe de conditie van de chakra is. Elke chakra helpt om bepaalde aspecten van ons menselijk bewustzijn uit te drukken, en is een focuspunt voor de uitdrukking van bepaalde emotionele kwesties. Een voorbeeld is het in liefde zijn voor en met de ander. Het in liefde zijn met de ander kun je ervaren als warmte in het gebied van je hart, de 4e of hartchakra. Die warmte kan doorstralen naar andere delen van je lichaam. Met name is het voelbaar in de kleine chakra’s in de handpalmen in het lichamelijk contact bij bijvoorbeeld massage.

De 7 thema’s

Zoals gezegd corresponderen de zeven chakra’s met de zeven verschillende dimensies van
wie we als mens zijn. Deze kunnen vertaald worden naar verschillende levensthema’s waarin we mee aan de slag gaan. De thema’s zijn:
– (Basis)zekerheid; 1e of wortel/ stuitchakra
– Vertrouwen; 2e of sacraalchakra
– Innerlijke kracht; 3e of zonnevlechtchakra
– Liefde; 4e of hartchakra
– Geestelijke vrijheid; 5e of keelchakra
– Intuitieve helderheid; 6e of voorhoofdchakra
– Relatie met God/het Goddelijke; 7e of kruinchakra

Praktisch

Bij deelname ontvang je de inleiding op de serie, ‘Chakra’s en Meditatie vanuit de Christelijke Traditie’. Voor elke bijeenkomst stuurt Rob je een stukje ter voorbereiding op het thema. Na afloop van elke bijeenkomst ontvang je één of twee audiobestanden met de geoefende meditatie(s) om zelf thuis verder te oefenen.
De avonden vinden (onder voorbehoud van coronamaatregelen) plaats op dinsdagen: 20 april, 11 mei, 1 juni, 22 juni, 31 augustus, 21 september, 12 oktober en 2 november, van 19:30 tot 21:30 uur. De avonden zijn op de zolder van de Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1a in Amsterdam.
Bij voorkeur neem je deel aan alle bijeenkomsten, omdat er een opbouw in de avonden en thema’s zit.

 

workshop rituelen holy hub

Deze cursus wordt gegeven door Rob Boersma. Hij heeft ruime ervaring met verschillende vormen van boeddhistische en christelijke meditatie. Hij gaf o.a. mindfulness aan de opleiding psychosomatische fysiotherapie en cursussen christelijke meditatie. In zijn werk als psychosomatisch fysiotherapeut voegde hij christelijke meditatie voor christelijke cliënten in het behandelplan in. Aura- en chakrareading en healing maakten soms ook deel uit van zijn behandeling.
Rob: “Uit ervaringen met een eerdere cursus ‘Chakra’s en Christelijke meditatie’ in mijn meditatiegroep bleek dat vooral jongeren verbaasd waren en geïnspireerd raakten door raakvlakken tussen beide systemen. De thema’s sloten aan bij de eigen persoonlijke en spirituele ontwikkeling.