Wat doet corona met je idealen?

door Rikko Voorberg

 

Het afgelopen jaar heeft een hoop lucht uit ons leven gedrukt. Voor de introverte mens was het heerlijk om even niets meer buiten de deur te hoeven. De extraverte mens vloog tegen de muren op, maar kon ook waarde vinden in de rust zo af en toe. Toen het langer duurde werd het een stuk moeilijker. Waar ga je nog voor? Wat pak je nog op? Wordt niet alles uitgesteld, ingeperkt, dan wel gecancelled? Velen van ons, mijzelf incluis, deden online nog het een en ander, maar gingen innerlijk voor een groot deel in de wachtstand.

Tot februari dit jaar, toen er met testen opeens weer het een ander mogelijk was. In maart trok ik een week op met vluchtelingen in Bosnië. Collega Melvin zou mee, maar moest vanwege een positieve test thuisblijven. Corona is geen grapje en het haalt zomaar het enthousiasme in ons om vorm te geven aan ons leven onderuit. Vormgeven aan ons leven, aan onze idealen, het is wat ons mens maakt.

 

Laat onze cursus dat stuk mens in ons weer activeren. Het is een ontmoeting met andere hoopvolle burgers, van wie soms de handen jeuken. Het verdiept de kennis over wat er allemaal voor moois mogelijk is, helpt om hart en ziel en handen verbonden te houden – ook als je de neiging hebt om te verdwalen in praktische uitvoering of juist in zelfkritiek of cynisme over de impact van je handelen.

Een van mijn grootste inspiratiebronnen – eentje die rond 4 en 5 mei altijd weer extra spreekt – is Stephane Hessel. Hij schreef in 2010 het essay ‘Neem het niet’ wat al snel in tientallen talen is vertaald en over heel de wereld weerklank vond bij jonge mensen. Zelf kwam hij in de Tweede Wereldoorlog als verzetsstrijder in opstand tegen het nazisme. Na zijn arrestatie overleefde hij ternauwernood concentratiekamp Buchenwald, en wist hij te ontsnappen toen hij werd overgebracht naar Bergen-Belsen. Na de oorlog schreef hij mee aan de Verklaring voor de Rechten van de Mens. In zijn essay schrijft hij dat het in zijn jonge jaren heel gemakkelijk was om de vijand te herkennen. Nu moet je ­beter kijken, het is niet meer zo zwart-wit.

 

Twee citaten van hem om mee af te sluiten:

‘Tegen jonge mensen zeg ik: kijk om je heen, dan vind je genoeg thema’s die je verontwaardiging rechtvaardigen – de behandeling van immigranten, illegalen en Roma. Je zult concrete situaties tegenkomen die je ertoe zullen brengen om als burger krachtig actie te voeren. Zoek en je zult vinden.’

‘De slechtst denkbare houding is onverschilligheid, zeggen ‘‘ik kan er niets aan doen, ik red me wel’’. Als jullie je zo gedragen verliezen jullie een van de meest wezenlijke eigenschappen waardoor de mensheid zich kenmerkt. Een van de onmisbare eigenschappen: het vermogen om in opstand te komen en het engagement dat daaruit voortvloeit.’

Kortom, laat ons geëngageerd zijn – opdat het bloed weer gaat stromen, we samen de bevlogenheid kunnen vieren en teleurstelling en frustratie samen delen. Een cursus om onszelf te verbinden met ons hart en met elkaar, live op een prachtige, zeer passende locatie in het hart van de stad Amsterdam.

Nieuwe Herengracht 18, de Protestantse Diaconie. Een plek waar al jaren gepioneerd wordt met nieuwe initiatieven; altijd op zoek naar mogelijkheden om te helpen waar geen helper is, verbonden aan die oude christelijke spiritualiteit maar zonder ook maar iemand uit te sluiten, gericht op het goede voor de ongeziene ander, en met het lef om te investeren in sociale verbanden.

Rikko geeft vanaf 9 juni de cursus ‘Zet je idealen om in actie!’. In deze cursus van vier avonden verdiep je je in de verschillende soorten activisme, zoek je naar je eigen idealen en motivatie en naar hoe je die wilt vormgeven. Lees hier meer

Wil je verder lezen? 

Wil je wekelijks inspiratie in je mailbox?